MYSTIC یا عارف طرح جدید بطری کوکاکولا است که طراح فرانسوی  Jerome Olivet خالق آن است.

MYSTIC یا عارف هیچ سازگاری با محیط زیست ندارد و فقط عشق طراح را به این نوشیدنی نشان می دهد." این بطری برای زندگی سخت و زود گذر ساخته شده است. سبک تند آن و حالت فلش مانندی ( رو به بالا ) که روی آن نمایان است جهان خارج را با جهان مادی توصیف کرده و آن را به یک مجسمه منحصر به فرد معنوی و یا یک یاد آورده معنوی تبدیل کرده است.

نکته : شاید با تولید این بطری ها در داخل کشور بتونیم هر از چند گاهی تلنگری در خودمون برای درست زیستن ایجاد کنیم.