قبلا در تونیو پریز برقی را به شما نشان دادیم که تنها با فشار یک دکمه تبدیل به چند پریز برق می شد.

اینبار نیز پریز برقی که می توان به صورت سیار از آن استفاده کرد .

 

این پریز برق طوری ساخته شده است که امکان جدا شدن از سطح متصل به آن را دارد و می توانید دستگاه های برقی خود را بدون نگرانی از کمبود سیم کافی برای اتصال به پریز برق استفاده کنید.

طراح : میثم موحدی از ایران

 از تمامی افراد خلاق و مبتکر ایرانی که طرح هایی برای معرفی دارند تقاضا می شود طرح های خود را همراه با توضیحات به پست الکترونیکی omid8462@gmail.com ارسال کنند.