اینبار توشیبا دست بکار شده تا مشکل استفاده از موبایل را برای نابینایان حل کند.

این گوشی که بسیار ساده و در عین حال جالب طراحی شده به نابینایان این امکان را می دهد که بتوانند به راحتی با این گوشی شماره گیری کرده و با طرف مقابل صحبت کنند. 

از قیمت و زمان عرضه آن خبری در دسترس نیست.