این جت خلاقانه ماشین پرنده شخصی برای پرواز روی آب می باشد. موتور قدرتمندی که این وسیله دارد می تواند فرد را در هوا حفظ کند. همچنین دو طرفه بودن خروجی های آب این وسیله و در کنار آن امکان تنظیماتی که در دسته های آن وجود دارد باعث حفظ تعال ، ثبات و چرخش بین طرفین در هوا می شود.

این جت آبی می تواند سرعت خود را به 65 کیلومتر در ساعت برساند و تا ارتفاع 10 متری نیز پرواز کند.