همان طور که می دانید در طول سالیان متوالی روشهای مختلفی برای تولید انرژی برق به وجود آمده است. اما اینبار متفاوت تر از همیشه با تبدیل صدا این امر محقق شده است. 

 

توسط این وسیله که در تصویرمشاهده می کنید می توانیم از صداهای اطرافمان انرژی برق تولید کنیم به عنوان مثال در اماکن شلوغ ، فرودگاهها ، تظاهرات و ...

نیشخند : دوستان عزیز دیگه اگه از فردا کسی رو  دید که بی دلیل داره داد میزنه تعجب نکنید و خدایی نکره بهش نگید دیوونه ... چون که داره انرژی برق تولید می کنه .

تصاویر بیشتر در ادامه ....