زمانی که با پول نقد کار می کنیم دردسر ساز ترین بخش آن شمارش اسکناسها می باشد که زمان قابل توجهی از ما می گیرد. از طرف دیگر اسکناس شمارهای بزرگ چنین امکانی را ندارند که بتوان آنها را با خود حمل کرد و در هر جا و مکانی از آنها استفاده کرد.

در این پست تونیو در نظر داریم گجت ابتکاری طراحان Wei Hansen, Li Shaochen, Xu Jinrui, Qi Yibin & Zhao Ying را به شما معرفی کنیم که در شمارش پول ها به کمک شما می آید و علاوه بر شمارش در صورت تقلبی بودن اسکناس آن را برای شما مشخص می کند.

این اسکناس شمار مینی کوچکترین پول شمار دنیا می باشد که به صورت انگشتر بر روی انگشت شصت سوار شده و اقدام به شمارش اسکناس ها می کند.

از ویژگیهای این اسکناس شمار می توان به صفحه نمایش ، باطری ، حافظه و اشعه مادون قرمز اشاره کرد.