این سایتم سایت بدرد بخوره شما توسط این سایت می تونید ارزش غذایی انواع غذاهارو با هم مقایسه کنید تنها کاری که شما باید بکنید نام غذای مورد نظر رو نوشته و بر روی گزینه مقایسه کلیک می کنید.

شاید دوستانی باشند که به زبان انگلیسی چندان وارد نیستند شما هم می توانید از سرویس مترجم گوگل برای فارسی کردن سایت استفاده کنید. به این صورت که بعد از ورود به بخش مترجم گوگل شما آدرس سایت مورد نظر را نوشته و بعد از انتخاب زبان بر روی گزینه ترجمه کلیک می کنید .