امروز در نظر داریم به بریتانیا سفر کرده و از هنر زیبایی که Nick Veasey به تصویر کشیده بازدید کنیم .

این هنرمند و مبتکر خوش ذوق با اسکن انواع مختلفی از اشیائ توسط دستگاه های قدرتمند اشعه ایکس  دست به ایجاد تصاویری هنری زیبایی زده ، که با استفاده از این فناوری پیشرفته به کشف زیبایی های درونی اشیائ پرداخته است.

 

مطالب مرتبط : تکنیک جدید عکاسی (بازی با نور) ، بهترین کیک تولد جهان برای یک عکاس