امروز در نظر دارم سایتی را به شما و مخصوصا دوستان دانشجو معرفی کنیم که می تواند در سرعت عمل حل فرمول های ریاضی آنها مفید باشد.

این سایت امکان ماشین حساب حرفه ای را می دهد تا بتوان جواب فرمول ریاضی را در کمترین زمان ممکن به دست آورد. از ویژگی جالب این ماشین حساب ثبت فرمول های حل شده در نوار پایینی آن است که می تواند کار را برای شما و دانشجویان آسان کند.