همان طور که قبلا هم اشاره ای کرده ایم برای ایجاد خلاقیت نیازی به امکانات خاص یا محیط خاص وجود ندارد و در همین محیط و امکاناتی که وجود دارد می توان کارهای خلاقانه جالبی کرد. 

تنها کاری که باید بکنید ذهن خودتان را بکار انداخته و با ساده ترین چیزها کارهای خلاقانه جالبی انجام دهید.

در این پست تونیو نیز در نظر داریم  طرح های ابتکاری از خودکار را به شما نشان دهیم تا بتوانید درک درستی از این موضوع داشته باشید. 

 

مطالب مرتبط : مجموعه ای از طرح های خلاقانه قلم یا خودکار