این جارو تقریبا به شکل برج ایفل ساخته شده است.

طراحی این جارو  و همچنین قسمت قوس مانند آن به گونه ایست که می تواند برای تمیز کردن محیط اطرافمان به خوبی عمل کرده و محیط اطرافمان با دقت و سرعت بیشتری تمیز شود.

طراحان : Min Seok Song و Jung Gi Seo

 

مطالب مرتبط : مفهوم کفش جارو