این خشک کن توسط Kang Danbi و Park Juan طراحی شده که وسیله ای برای خشک کردن شما در حمام می باشد.

در این وسیله که مفهومی چند لمسی است به شما امکان کنترل درجه حرارت ،قدرت و همچنین زمان را بر روی صفحه نمایشی که دارد می دهد.

خاموش کردن این خشک کن نیز به صورت اتوماتیک می باشد که بدون نیاز به دست و توسط تایمر زمانی که اشاره کردیم صورت می پذیرد.

مطالب مرتبط : خشک کنی مخصوص لباس های کاموایی