کمربند یکی از اساسی ترین چیزهایست که مورد استفاده بیشتر افراد قرار می گیرد. مخصوصا زمانی که کمربندی برای استفاده ابزاری ساخته شود.

در اینجا نیز تونیو در نظر دارد مجموعه طرح های مختلفی از کمربند را به شما نشان دهد که توسط طراحان خوش ذوق ساخته شده اند.

 

مطالب مرتبط : کت و شلوار مجهز به جایخی ، تی شرت گیتار