این گلدان از نظر ظاهری با گلدان های دیگر متفاوت بوده و توسط سیمی که در قسمت بالایی آن قرار دارد از سقف آویزان می شود. همچنین در بالای قسمتی که گل در داخل آن قرار می گیرد چراغی نصب شده که می تواند بر زیبایی گلدان بیفزاید.

به نظر بنده این گلدان می تواند زیبایی خاصی به محیط خانه بدهد و شاید در آینده نچندان دور جای گلدان های امروزی را نیز بگیرد.

طراح : Hwajin Jung

مطالب مرتبط : بستنی گلدانی خلاقانه برای شکوفه شدن روحیه  ، گلدانی به دنبال نور می دود!