ارتش آمریکا به تازگی دست به آزمایش چاقوهای پلاسما زده است. این چاقوها که از یک تیغه حرارت داده شده از گاز یونیزه ساخته شده اند در زمینه های پزشکی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این چاقوها میتواند در کاهش آسیب هنگام جراحی به پزشک معالج و بیمار کمک کنند.

در حال حاضر از این تکنولوژی در زمینه های پزشکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما بعید نیست در آینده نزدیک از این تکنولوژی در تسلیحات جنگی نیز مورد استفاده قرار نگیرد.

طراح : ارتش آمریکا

مطالب مرتبط : اولین کشتی رزمی عملیاتی رادار گریز دنیا ، وضعیت قرمز: نبرد با زامبی ها ، چگونه خون آشام ها را بکشیم