هرجور خلاقیتی دیده بودیم اما این جوریشو دیگه نه !

خلاقیت این طرح از آقای ساندرون است که با طراحی صندلی هایی به شکل شکلات معتادان به شیرینی و آب نبات را  خوشحال کرده است . این صندلی ها ، که با بالش هایی به شکل شوکلات تزئین شده اند بر طبیعی بودن فضا کمک می کنند.