کمک کردن به همنوع شیرین ترین و ماندگارترین اعمالی است که نتایج آنها را در آینده خواهیم دید . این بار این شیرینی را می توانید با طمعی شیرینتر از یک بطری نوشیدنی بچشید .

Sungjoon Kim  و Jiwon Park دست به طراحی بطری ای زده اند که نصفی از آن مال شماست و نصفی دیگر برای کمک به همنوع شما !

تعجب نکنید !

بطری ای که در تصویر مشاهده میکنید به صورت نصف و برش از وسط طراحی شده است و شما با پرداخت مبلغ کامل یک بطری نوشیدنی میتوانید از نوشیدن نیمی از نوشیدنی خود لذت ببرید و نیمی از مبلغ شما صرف کمک به نیازمندان خواهد شد .

ابتکاری که در این طرح بشر دوستانه توجه هر شخصی را به خود جلب میکند این است که بطری به صورت کوچکتر طراحی نشده است و به اندازه ی یک بطری معمولی است اما گویا از وسط بریده شده است و نیمی از آن برای کمک به انسانهایی که نیازمند کمک شما هستند صرف خواهد شد. چه لذتی از این بالاتر که با خرید یک بطری نیمه ،  اما پرداخت مبلغ کامل آن ، نوشیدنی خود را ، با دیگر همنوعان خود بنوشید .

در حال حاضر شرکتهای Fanta  و ۷up  و elvian  و Coca Cola  آمادگی خود را برای همکاری و ارائه ی محصولات خود با این بطری ها اعلام کرده اند .

اگر در هنگام خرید این نوشیدنی ها از بطری نیمه ی آنها تعجب کردید بدانید که نیمی از مبلغ دریافتی از شما صرف کمک به افرادی شده است که به شدت به کمک شما نیاز دارند و از نوشیدن نوشیدنی خود با طعم انسان دوستانه شیرینی آن را دو چندان کنید .

شاید بخواهید بدانید که این مبالغ در چه زمینه هایی هزینه خواهد شد ؟

این مبالغ دریافتی برای واکسیناسیون ، کمک به بیماران مبتلا به ایدز ( HIV ) ، تهیه ی آب آشامیدنی سالم ، هزینه ی تحصیل کودکانی که اسطتاعت مالی ندارند ، تهیه ی پوشاک برای نیازمندان ، تهیه ی غذای سالم و تامین بهداشت صرف خواهد شد و توسط سازمان های غیر دولتی (NGO  ) زیر

 Unicef ، Pump Aid ، save the children ، tegen armosede و IICD  هزینه  خواهد شد .