به نظر میرسد زمان سرکوچه نشستن و زنجیر یا تسبیح به دست گرفتن و دور انگشت چرخاندن رو به پایان است .

شاید از خود پرسیده اید که در این عصر تکنولوژی این کار بیهوده بیشتر از اینکه نشانه ی ابهت یک فرد باشد بیشتر تمسخر آمیز است!

اما اشتباه نکنید!

اگر با ما همراه باشید در ادامه ازاین کار لذت هم خواهید برد.

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید این گجت جالب یک پخش کننده ی موسیقی است که به جای باتری از تعدادی مهره که با یک سیم به هم متصل شده اند تشکیل شده است .

اما جالب است بدانید که این مهره ها در واقع باتری های این پخش کننده موسیقی هستند و برای شارژ کردن آن نیاز به هیچ گونه شارژری ندارید و فقط باید مهره های آنها را یکی یکی یا چندتایی به دور انگشت خود بپیچید و بچرخانید تا شارژ شود !

این باتری ها با استفاده از القای انرژی الکتریکی شارژ میشوند و هر چه در چرخاندن زنجیر به دور انگشت مهارت بیشتری داشته باشید میتوانید پخش کننده ی موسیقی خود را بهتر و سریعتر شارژ کنید !

طراح این گجت با مزه آقای Thomas Mascall است و هنوز طرح خود را به مرحله ی تولید نرسانده است .

از قیمت و میزان حافظه ی این پلیر جالب هیچ گونه اطلاعاتی منتشر نشده است .

در آینده دیگر نیازی به چرخاندن بی هدف زنجیر به دور انگشت خود ندارید و میتوانید به جای زنجیر ، باتری پخش کننده ی موسیقی خود را شارژ کنید تا از شنیدن موسیقی مورد علاقه خود نهایت لذت راببرید !

نظر شما در مورد این گجت چیه؟