اگر هنوز کودکی تان به یادتان مانده باشد، می دانید که گل قاصدک همیشه یک پیغام رسان رازدار و مطمئن بوده است و هرگاه که دلتان می خواست پیغامی را برای عزیزی در راه دور بفرستید و یا آرزویتان را به گوش خدا برسانید، آن را آهسته به قاصدک می گفتید و سپس فوتش می کردید تا در آسمان به پرواز در آید.

خب، حالا هم اگر هنوز بر همان باور هستید و گذر سالهای زندگی شما را به این نتیجه نرسانده است که این گل فقط برای سهولت گرده افشانی و حفظ بقای قاصدک به این شکل در آمده است، فکر می کنم کاغذ آرزوهای پرنده هم می تواند برایتان جذاب و دوست داشتنی باشد!

یک برگ از این کاغذ را بردارید و آرزویتان را بر روی آن بنویسید. سپس آن را لوله کرده و مانند یک شمع آتش بزنید. حال منتظر یک صحنه شگفت انگیز باشید. کاغذ پس از سوختن به پرواز در می آید و آرزوی شما را به بهشت می برد! این گجت می تواند یک سرگرمی مناسب برای شب نشینی ها و جشن ها و تعطیلاتی که دور هم جمع می شوید باشد.

البته من پیشنهاد می کنم برای آتش زدن این کاغذ هم از برگ های تقویم چوب کبریتی استفاده کنید، تا اگر روزتان را می سوزانید، حداقل آرزویتان را به گوش بهشت یان برسانید.